1. Dismiss Notice

LARGEST TRACK EVER!!!!!!!!!!!!!

Discussion in 'Anything and Everything not Free Rider' started by Cesar, Feb 16, 2014.

 1. DarkPlant

  DarkPlant Well-Known Member

  ****** is that?! ^
   
  Blaze06h likes this.
 2. fil

  fil Well-Known Member

  its zalgo, check out http://fsymbols.com/generators/zalgo/

  s̶̀̓̏͛̄̑̾̏̓̐ê̵͆͆̿͋̊̐̎̆͛e̸͑͂̔̓͛̆̐͆̀͝?̴͊̅̎͛̆̽̽̓̃̄ ̵͗̋̆̽͑͌̅̕͝͝t̵̃̾̈̀́̅̈͘͝͝h̵̛̑̿̈́͒̍̍̀͝͝ĭ̷͊̋̓̄̂̓̕̚͝s̷̛̓̈́͌̇͐͆̈́̅͝ ̷̛̾̋͊̂̎̈́͝͠͝i̶̒̀͛͆̓̾̉̍͛͝s̵̆̐̀̎̊̾̍̀̅͝ ̷̓͊̉͂̽̏͒̇̂̕z̷͐̊̇͌̀̑̿̽͗̚a̸̛͐͌͑̒̐͌́̃̃l̵̀͊̽̈́̀̇͑̾͑̐g̴̾̿̉̄͊̅̚̕̕͝o̷̓̅̂̉̊̌́̔́͝.̷̛̔͊̀̈͑̕̕͝͝

  (see? this is zalgo)
   
  Last edited: Apr 9, 2014
 3. DarkPlant

  DarkPlant Well-Known Member

  Ok.
   
 4. Blaze06h

  Blaze06h Well-Known Member

  ̵̋̄̌́ͤ͌̒ͫ̚҉̟̮̟͓̠Cͤ̏̐̔ͮ͗ͣ҉͏̷͓̻̤͘͠o̹̹͇̩̪̝̥̟̯͕̜̘͇̬̙͇̥ͤ͌̐̇ͯ̈͢͢ͅr̸̘̙̩͕̹̟̤͈͙̠̗ͩ̄̓ͭ̿̒ͥͯ̓ͤ̔̋ͫ̄̀͝r̹̫͎̝͖̫͉͓̰̈́̂ͨ̅̍̍̏̓ͮ̿ͦ̈̀͝͝e̴̡͙͎͓̖͖͈͍̯̮̼̼̺̫̭̭ͫ̅̈ͤ̓ͭͫc͍͔͍̩̻̪͍͈̤̆̾ͮͫͤ̓̿̎͢͠t̵̛̯̫̩̟̳̾ͭͧ̊̉͐ͥ̈ͦ̄ͭ̾̈͌!̸̸̶͔̤͍̠͈͖̂͒̍̽ͧ̉͊͌̂ͫ̑͊̌͗̚͢
   
 5. fil

  fil Well-Known Member  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░██████████████░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░██▄██▄██▄██▄██░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░░█████████████████░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░░██▄██▄██░░░░░░░░░░░░
  ░░░████████████████████░░░░░░░░░░░░
  ░░░██▄██▄██▄██▄██▄██░░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░████████████████████░░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░░██▄██▄██░░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░░█████████████████░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░██▄██▄██▄██▄██░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░██████████████░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░█████████████████░░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░██▄██▄██▄██▄██▄██░░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░█████████████████░░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░██▄██░░░░██▄██░░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░█████████████████░░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░██▄██▄██▄██▄██▄██░░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░█████████████████░░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░██████████████░░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░██▄██▄██▄██▄██░░░░░░░░░░░░░░░
  █████░██████████████░░░░░░░░░░░░░░░
  ██▄██░██▄██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
  ████████████████████░░░░░░░░░░░░░░░
  ██▄██▄██▄██▄██▄██▄██░░░░░░░░░░░░░░░
  ████████████████████░░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░█████░███████████████████████░░░
  ░░░██▄██░██▄██▄██▄██▄██▄██▄██▄██░░░
  ░░░█████░███████████████████████░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
  Sorry the forum made it all bad
   
 6. Blaze06h

  Blaze06h Well-Known Member

  Yeah, when I posted some of these, the forum made them torn.
   
 7. ItsColinGuys

  ItsColinGuys Well-Known Member Official Author

  thats a lot of spaghetti sir..
   
 8. Cesar

  Cesar Well-Known Member

  Did you really reply to a three and a half year old thread?
   
  Last edited: Feb 11, 2018
  Zycerak likes this.
 9. TrackMaker12

  TrackMaker12 Well-Known Member Official Author

  U just did
   

Share This Page